English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)

Očkování

  • Očkování neboli vakcinace znamenalo jeden z nejvýznamnějších a nejúčinnějších objevů na poli medicíny. Díky očkování postupně vymizela řada život ohrožujících epidemických nemocí. Očkovací plán dítěte je v principu určován jeho věkem, ale taky životním stylem a preferencemi jeho rodičů (např. cestování do exotických zemí). Dle zákonů ČR je povinná hexavakcina, která Vaše dítě ochrání před záškrtem, tetanem, černým kašlem, hemofilovou infekcí B, poliomyelitidou a hepatitidou B. Pneumokoková vakcina chrání proti onemocnění způsobeném agresivními pneumokoky. Očkování lze kombinovat, ale některá z nich vyžadují mezi dvěma dávkami jistý interval a teprve pak začínají být účinná. Pracujeme s  očkovacím plánem doporučeným Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost v České republice. Je pro nás samozřejmostí spolu s Vámi dohlížet a držet krok s očkovacím plánem Vašeho dítěte.

    Přehled povinných a volitelných očkování – v tabulce.