English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)

Gynekologická terminologie

 • Gynekologická terminologie

  Seznamte se s pojmy používanými v gynekologii.

  • Antikoncepce zábrana početí
  • Benigní - nezhoubný
  • Cervix (děložní hrdlo, čípek) - užší válcovitá část dělohy, která ústí do pochvy
  • Corpus luteum žluté tělísko
  • Cysta - nezhoubný nádor vaječníku, kterého stěnu tvoří tenká vrstva vystýlky a uvnitř je tekutina
  • Dispenzarizace - dohled nad osobou, která má určitý rizikový faktor, vhodný k sledování
  • Endometrium děložní vystýlka
  • Estrogen - nejdůležitější ženský pohlavní hormon, zodpovědný za sekundární pohlavní znaky
  • Hormonální substituční terapie (HST, HRT) - hormonální léčba, které cílem je doplnit ( nahradit chybějící hormony
  • HPV - lidský papilloma virus, rakovina čípku je v podstatě onemocnění získané ze zevního prostředí a vztahující se k sexuálnímu životu
  • Klimakterium (perimenopauza, přechod) - období velkých změn v ženském organizmu. Období přechodu (změny) z plodného období na období tzv. pohlavního klidu (neplodného období), v létech se vyjadřuje nejčastěji jako období mezi 45. a 55. rokem života.
  • Kryokauterizace - zmražení části děložního hrdla tekutým dusíkem, a tím odstranění podezřelé tkáně, může mít důsledky v pozdějších potížích v graviditě a za porodu (hrdlo se v graviditě otevírá moc brzy nebo během porodu se neotevírá vůbec)
  • Kultivace (pochvy, hrdla) - mikrobiologické vyšetření, analýza bakteriální flory v daném orgánu a určení její citlivosti na antibiotika
  • LOOP - ošetření děložního hrdla elektrickou kličkou, která odstraní malou vrstvu podezřelých buněk, ale jinak hrdlo nijak nepoškodí
  • Maligní - zhoubný
  • Mamografie - rentgenové vyšetření prsů
  • Menopauza je poslední menstruaci v životě ženy, nastává krátce po padesátce.
  • MIRENA - nitroděložní tělísko s obsahem hormonu levonorgestrelu
  • Myom - nezhoubný nádor různého tvaru a velikosti rostoucí z děložní svaloviny
  • Nitroděložní tělísko - druh antikoncepce, který se zavádí do dělohy
  • OC (orální kontracepce) - hormonální antikoncepce užívaná ústy, nejrozšířenější druh
  • Osteoporoza - řídnutí kostí, ztráta kostní hmoty a vápníku
  • Ovarium (vaječník) - ženský rozmnožovací orgán, tvořící ženské pohlavní buňky - vajíčka a ženské pohlavní hormony, máme pravý a levý vaječník
  • Postmenopauza pro kterou se udává široké rozmezí údajů (od 12 měsíců po poslední menopauze až do konce života).
  • Prekanceroza - předrakovinové stadium nemoci
  • Premenopauza - období od jednoho do 5 let před menopauzou
  • Prevence - předcházení nemoci, například časným a pravidelným vyšetřením
  • Progesteron - ženský pohlavní hormon, tvoří se ve vaječníku po ovulaci, tvoří jej buňky tzv. žlutého tělíska
  • Screening - aktivní vyhledávání ranných stádií nemoci v populaci, například screening rakoviny děložního hrdla znamená aktivní vyhledávaní časného stadia nemoci
  • Sexuálně přenosné nemoci (STD) - nakažlivé choroby, které se šíří převážně pohlavním stykem
  • Sonografie - ultrazvuk, echografie
  • Suspektní - podezřelý
  • Uterus (děloha) - orgán hruškovitého tvaru tvořený převážně svalovinou, skládající se z širšího těla děložního a užšího válcovitého hrdla děložního, děloha je vystlaná vystýlkou
  • Vejcovod - elastická trubička spojující vaječník z dělohou, umožňující spojení vajíčka a spermie, máme pravý a levý vejcovod