web tasarım Gynekologická terminologie | OG medical
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)

Gynekologická terminologie

 • Gynekologická terminologie

  Seznamte se s pojmy používanými v gynekologii.

  • Antikoncepce zábrana početí
  • Benigní - nezhoubný
  • Cervix (děložní hrdlo, čípek) - užší válcovitá část dělohy, která ústí do pochvy
  • Corpus luteum žluté tělísko
  • Cysta - nezhoubný nádor vaječníku, kterého stěnu tvoří tenká vrstva vystýlky a uvnitř je tekutina
  • Dispenzarizace - dohled nad osobou, která má určitý rizikový faktor, vhodný k sledování
  • Endometrium děložní vystýlka
  • Estrogen - nejdůležitější ženský pohlavní hormon, zodpovědný za sekundární pohlavní znaky
  • Hormonální substituční terapie (HST, HRT) - hormonální léčba, které cílem je doplnit ( nahradit chybějící hormony
  • HPV - lidský papilloma virus, rakovina čípku je v podstatě onemocnění získané ze zevního prostředí a vztahující se k sexuálnímu životu
  • Klimakterium (perimenopauza, přechod) - období velkých změn v ženském organizmu. Období přechodu (změny) z plodného období na období tzv. pohlavního klidu (neplodného období), v létech se vyjadřuje nejčastěji jako období mezi 45. a 55. rokem života.
  • Kryokauterizace - zmražení části děložního hrdla tekutým dusíkem, a tím odstranění podezřelé tkáně, může mít důsledky v pozdějších potížích v graviditě a za porodu (hrdlo se v graviditě otevírá moc brzy nebo během porodu se neotevírá vůbec)
  • Kultivace (pochvy, hrdla) - mikrobiologické vyšetření, analýza bakteriální flory v daném orgánu a určení její citlivosti na antibiotika
  • LOOP - ošetření děložního hrdla elektrickou kličkou, která odstraní malou vrstvu podezřelých buněk, ale jinak hrdlo nijak nepoškodí
  • Maligní - zhoubný
  • Mamografie - rentgenové vyšetření prsů
  • Menopauza je poslední menstruaci v životě ženy, nastává krátce po padesátce.
  • MIRENA - nitroděložní tělísko s obsahem hormonu levonorgestrelu
  • Myom - nezhoubný nádor různého tvaru a velikosti rostoucí z děložní svaloviny
  • Nitroděložní tělísko - druh antikoncepce, který se zavádí do dělohy
  • OC (orální kontracepce) - hormonální antikoncepce užívaná ústy, nejrozšířenější druh
  • Osteoporoza - řídnutí kostí, ztráta kostní hmoty a vápníku
  • Ovarium (vaječník) - ženský rozmnožovací orgán, tvořící ženské pohlavní buňky - vajíčka a ženské pohlavní hormony, máme pravý a levý vaječník
  • Postmenopauza pro kterou se udává široké rozmezí údajů (od 12 měsíců po poslední menopauze až do konce života).
  • Prekanceroza - předrakovinové stadium nemoci
  • Premenopauza - období od jednoho do 5 let před menopauzou
  • Prevence - předcházení nemoci, například časným a pravidelným vyšetřením
  • Progesteron - ženský pohlavní hormon, tvoří se ve vaječníku po ovulaci, tvoří jej buňky tzv. žlutého tělíska
  • Screening - aktivní vyhledávání ranných stádií nemoci v populaci, například screening rakoviny děložního hrdla znamená aktivní vyhledávaní časného stadia nemoci
  • Sexuálně přenosné nemoci (STD) - nakažlivé choroby, které se šíří převážně pohlavním stykem
  • Sonografie - ultrazvuk, echografie
  • Suspektní - podezřelý
  • Uterus (děloha) - orgán hruškovitého tvaru tvořený převážně svalovinou, skládající se z širšího těla děložního a užšího válcovitého hrdla děložního, děloha je vystlaná vystýlkou
  • Vejcovod - elastická trubička spojující vaječník z dělohou, umožňující spojení vajíčka a spermie, máme pravý a levý vejcovod
   
tunceli escort kayseri escort mugla escort rize escort sanliurfa escort trabzon escort erzurum escort erzurum escort afyon escort afyon escort mardin escort isparta escort isparta escort diyarbakir escort diyarbakir escort yalova escort canakkale escort canakkale escort sivas escort sivas escort kutahya escort kutahya escort