English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)

Historie

  • undefined OG Medical Centre je soukromé zdravotnické zařízení pro klienty vyžadující nejlepší zdravotní péči a vysoce individuální přístup. Naši specialisté patří mezi špičku ve svém oboru. Lékaři a zdravotničtí pracovníci OG Medical Centre disponují širokou erudicí a rozsáhlými zkušenostmi z předních pracovišť v České republice i v zahraničí. V našem zařízení je jim poskytnuto maximálně spolehlivé technické zázemí v podobě nejmodernější lékařské techniky. Samozřejmostí je příjemné a přátelské prostředí a možnost komunikace v několika jazycích.

    OG Medical Centre vzniklo rozšířením původní soukromé gynekologicko-porodnické praxe, v níž MUDr. Elena Figurová od jejího založení v roce 1995 pomohla na svět tisícům dětí a učinila tak šťastnými nejen jejich matky. Ženy si Eleny Figurové cení pro její profesionální schopnosti, stejně tak i pro její srdečnost a láskyplnou péči.

    Po letech věnovaných péči o ženy se MUDr. Figurová rozhodla zaměřit svoji pozornost také na jejich blízké. V roce 2003 proto založila OG Medical Centre, které kromě gynekologie a porodnictví nabízí své služby v mnoha dalších medicínských oborech, jako je zejména pediatrie, interní medicína, fyzioterapie a dermatologie.